Logot ja yritysgrafiikka

Nykyaikainen markkinointi käynnistyy huolellisesti hiotusta yrityskuvasta.

 • brändi-identiteetit
 • logot
 • liike- ja tuotemerkit
 • tunnukset
 • yritysgrafiikkaa
 • graafiset ohjeistot
 • ym.

Tavaramerkit ja tavaramerkkien rekisteröinnit

Onko yrityksellänne tuote, jolle haluatte suojaa markkinoilla?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii markkinoilla erottamisvälineenä. Rekisteröity tavaramerkki antaa suojan uniikille tuotteelle sen markkina-alueella.

Tavaramerkki esitetään joko graafisesti tai nykytekniikan keinoin erilaisina tiedostoina, esim. animoituina merkkeinä ja multimediamerkkeinä.

Suunnittelemme ja ideoimme asiakkaittemme tuotteille ja palveluille tavaramerkkejä, aina nimen keksimisestä lähtien. Toteutamme tavaramerkit näkyvään muotoon, graafiseksi tai multimediamerkiksi. Hoidamme myös tavaramerkkiin liittyvät oikeudelliset rekisteröintitoimet. Lue lisää rekisteröinnistä PRH:n sivuilta.

Suunnittelemiamme brändi-identeettejä ja logoja:

logosuunnittelu

Logon suunnitteluprosessi

Logon suunnittelu on parhaimmillaan yrityksen ja suunnittelijan välistä yhteistyötä, jossa pyritään löytämään yrityksen näköinen, yrityksen toimintaa tukeva ja ajaton graafinen ilme viestinnälle. Graafinen ohjeistus antaa säännöt niin logon käytölle kuin eri visuaalisuuteen vaikuttaville elementeille, tukien ja vahvistaen yrityksen imagoa, visuaalista esiintymistä sekä vahvuuksia.

Logosuunnitteluprosessin päätteeksi asiakasyritys saa käyttöönsä logon eri sähköisissä formaateissa sekä täydet julkaisuoikeudet tehtyyn hankintaan. Lähtökohtaisesti yrityslogo on ns. vektorimuotoinen, mikä varmistaa graafisen tunnuksen säilymisen aina terävänä, kun sitä skaalataan suuremmaksi tai pienemmäksi.

Mainostoimisto HL-Markin logopaketti sisältää versiot painoteknisiä toteutuksia varten, toimistokäyttöön, sähköistä kirjeenvaihtoa sekä internet-julkaisuja varten.

Logo toimitetaan sähköisinä tiedostomuotoina:

 • originaali painotekniikkaa varten (EPS/AI/PDF)
 • netti- ja toimistoversiot (JPEG/PNG)
 • logon värimääritykset

Logon suunnittelun vaiheet

Logon suunnittelu lähtee luonnostelusta. Asiakas saa valittavakseen luonnosversiota, joista asiakkaan valitsema vaihtoehto piirretään puhtaaksi painotekniikan ja verkkojulkaisujen laatuvaatimusten mukaisiksi.

Logosuunnittelun prosessi

 1. Alkukartoitus
 2. Suunnittelukierros, sisältäen idealuonnoksia
 3. Asiakkaan kommentit
 4. Hyväksytyn vaihtoehdon puhtaaksi piirtäminen
 5. Logon tallennus eri formaatteihin
 6. Toimitus asiakkaalle