Luonnontuotealalle uusi oppikirja

Heikki Luukkonen on tehnyt kuvitustyön Suomen ensimmäiseen luonnontuotealan oppikirjaan.

Oppimateriaali on tarkoitettu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon luonnonvaratuottajien sekä luonnontuotealan ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille, mutta se soveltuu myös alaa itsenäisesti opiskeleville ja harrastajille. Teoksessa käsitellään työskentelyä luonnontuotealalla, raaka-aineiden hankintaa, luonnonraaka-aineiden tuotteistamista ja tuotteiden hyödyntämistä palvelutuotteissa sekä yrittäjyyttä luonnontuotealalla.  

Luonnontuoteopas on saatavilla mm. Opetushallituksen verkkokaupasta.

ks. https://verkkokauppa.oph.fi/sivu/tuote/luonnontuoteopas/2451366