kirjoittaminen

Multimediasta

Tutkitaan aluksi, mitä media on Suomenkielen sanakirjan määritelmä: media = lehdet, radio, televisio, mainostaulut tms. viestinnän kanavana; viesti(e)n välittäjä, viestin; ilmaisuväline. Käyttää televisiota kampanjan mediana. Ilmoitusmedia. Videokuva taiteilijan mediana. Uusmedia. Painetut ja sähköiset mediat. Media [= tiedotusvälineet] kiinnostui tapauksesta. Wikipedia määrittelee sanan media: ”Media tarkoittaa viestintäkanavia tai viestin välittäjiä. Sanaa käytetään toisinaan synonyyminä joukkotiedotusvälineille eli massamedialle, mutta […]

Multimediasta Read More »

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus on luovan työn tekijän oikeus hänen luomaansa kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa. Teoksia ovat mm. kirjat, runot, artikkelit ym. kirjalliset tuotokset, valokuvat, videot, elokuvat, sävelteokset, äänitteet, taidemaalaukset, kuvitukset, piirrokset, tietokoneohjelmat, kartat, käsityöt, koreografiat, graafisesti muotoillut teokset, jne.  Tekijänoikeuksista säädetään lailla ja asetuksilla. Suomessa tekijänoikeus perustuu omaan tekijänoikeuslakiimme, lisäksi Euroopan unionin tekijänoikeusasioita säännellään direktiivein. Luovan työn

Tekijänoikeudet Read More »

Käsikirjoitus

Käsikirjoittamisen vaiheet: Brief Idea Synopsis Treatment Aineistotyö Kohtausten luettelointi Käsikirjoittaminen Brief = Toimeksianto Tavoitteet Kohderyhmät Media / Keinot / Käyttötavat / Julkaisu Budjetti Sanoma Aikataulu Multimediaesityksen kesto Seuranta Idea Suunnittelu lähtee ideasta. Kenelle esitys on tarkoitettu? Mitä halutaan kertoa? Millä tavoin asiat halutaan kertoa (tyyli) Voiko idean toteuttaa käytettävissä olevalla budjetilla? Synopsis Synopsis on tiivistelmä

Käsikirjoitus Read More »