Some

Some-markkinoinnin sanastoa

CTR CTR (Click Through Rate) = klikkausprosentti.  Luku kertoo, kuinka usein näytettyä mainosta todellisuudessa klikattu. CTR lasketaan jakamalla toteutuneet klikkaukset mainoksen näyttökertojen määrällä. CPM CPM (Cost Per Mille) = hinta per tuhat näyttöä. Maksat määrätyn euromäärän tuhannen mainoksen näyttökerrasta.  CPC CPC (Cost Per Click) = tarkoittaa yhden klikkauksen hinta.

Some-markkinoinnin sanastoa Read More »

Some markkinoinnin keinona

MÄÄRITELMIÄ MARKKINOINTI Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksen tai organisaation pitkäjänteisiä ja suunnitelmallisia toimenpiteitä, joilla se pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.  Markkinointikeinoja ovat esim. asiakkaisiin ja kohderyhmiin vaikuttavien tekijöiden tutkiminen, suunnittelu, analysointi, toimeenpaneminen ja valvonta. Markkinointi on siis enemmän kuin pelkästään mainostaminen tai myyntityö. Markkinoinnilla tähdätään uusasiakashankintaan tai nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyden parantamiseen ja aktivoimiseen. Markkinointia

Some markkinoinnin keinona Read More »

Somen kuvakoot 2022

Sosiaalisen mediassa käytetään pääsääntöisesti tiedostomuotoja JPEG tai PNG. JPEG sopii valokuviin, PNG tiedostomuoto logoihin ja tekstiä sisältäviin tiedostoihin. Kuvien resoluutio 72 ppi. (Kuvamääritykset pikseleinä) Facebook Kansikuva 851 x 315 (koko alle 100 kB) (Mobiilissa näkyvän alueen keskellä 640 x 360) Profiilikuva 180 x 180 Linkkijulkaisu 1200 x 628 Kuvapostaus 1200 x 900 Postaus 1280 x 1280

Somen kuvakoot 2022 Read More »