Kuva

Vektorigrafiikka

Vektorigrafiikka perustuu koordinaatistoon sidottuihin objekteihin (viiva, monikulmio, ellipsi, kaari, yms)Objektien muodot ja ominaisuudet esitetään koordinaateilla, matemaattisin funktioilla. Vektorigrafiikalla luotu kuva pysyy skaalauksessa samassa muodossaan. Kuvan tallennuskoko on riippuvainen yksityiskohtien määrästä. Tallennuskoko saattaa olla usein pienempi kuin bittikarttakuva. Vektorigrafiikkaa käytetään mm. tietokoneavusteisessa suunnittelussa (CAD) ja piirtografiikan tuottamisessa sekä 3d-grafiikassa. Vektorointi: Bittikartan muuttaminen vektorimuotoon (konvertointi) Tiedostomuodot AI […]

Vektorigrafiikka Read More »

Photoshoppaus

Workspace Tools panelOptions barDocuments tabsPanelsZoom levelDocument window Photoshopin työkaluvalikoima Valintatyökaluvalikoima ValintatyökalutValintatyökaluilla voidaan tehdä suorakulmaisia, soikeita, yksirivisiä ja yksisarakkeisia valintoja. SiirtotyökaluSiirtotyökalulla voidaan siirtää valintoja, tasoja ja apulinjoja. LassotyökalutLassovalitsimilla voidaan tehdä vapaamuotoisia, monikulmaisia (suorareunaisia) ja magneettisia (kohteeseen tarttuvia) valintoja. PikavalintatyökaluPikavalintatyökalulla voidaan ”maalata” valinta käyttämällä säädettävissä olevaa, pyöreää siveltimen kärkeä. TaikasauvatyökaluTaikasauvalla voidaan valita samanvärisiä alueita. Rajaus- ja ositustyökalugalleriaRajausRajaustyökalulla

Photoshoppaus Read More »

Kuvankäsittely

Digitaalisessa muodossa tallennettuja kuvatiedostoja käsitellään kuvankäsittelyohjelmien avulla. PIKSELI Kuvatiedosto koostuu kuvankäsittelyohjelmassa pikseleistä. Digitaalisesti käsitelty kuva tulostuu paperille väripisteinä ja painotekniikassa rasteroituna. Kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen säädetään mm. kuvan pikseleiden määrää, pikselien kokoa, väriä, kirkkautta ja sijaintia kuvatiedostossa. TIETOKONEOHJELMAT Kuvankäsittelyohjelmia ovat mm. Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, GIMP, Pixel32, Paint.NET ja Paint Shop Pro, iPhoto sekä Picasa. Osa

Kuvankäsittely Read More »

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus on luovan työn tekijän oikeus hänen luomaansa kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa. Teoksia ovat mm. kirjat, runot, artikkelit ym. kirjalliset tuotokset, valokuvat, videot, elokuvat, sävelteokset, äänitteet, taidemaalaukset, kuvitukset, piirrokset, tietokoneohjelmat, kartat, käsityöt, koreografiat, graafisesti muotoillut teokset, jne.  Tekijänoikeuksista säädetään lailla ja asetuksilla. Suomessa tekijänoikeus perustuu omaan tekijänoikeuslakiimme, lisäksi Euroopan unionin tekijänoikeusasioita säännellään direktiivein. Luovan työn

Tekijänoikeudet Read More »

Sommittelu

Kuvan sommittelu on kuvaan kuuluvien elementtien ryhmittelyä ja asettelua kuvantekijän haluamaan asentoon. Sommittelu on myös sitä, että kuvaaja ennen kuvan ottamista siirtää kameraa niin, että kuvassa olevat elementit asettuvat kuvaajan mieleiseen asentoon. Sommitteluun voi vaikuttaa kuvan viimeistelyn yhteydessä esim. rajaamalla kuvaa. Sommittelulla voidaan puhutella katsojaa. Sommittelun peruselementtejä ovat kuva-alue, pinta, piste ja viiva. Sommittelun peruselementtejä

Sommittelu Read More »

Pikseli

Pikseli (px) on bittikarttagrafiikassa kuvan pienin yksittäinen osa. Kuvatiedoston pikseli koostuu yhdestä tai useammasta lukuarvosta, jotka vastaavat eri värikomponenttien kirkkautta. Digitaalisissa näyttölaitteissa kuvapinta koostuu näyttöpikseleistä. Esitettäessä kuvatiedostoa yksi tai useampi kuvapikseli projisoituu yhdelle tai useammalle näyttöpikselille. Kuvatiedoston koko näytöllä riippuu useasta tekijästä: • kuvatiedoston sisältämien pikselien määrästä• näyttölaitteen koosta• näytön resoluutiosta Pikselit ovat kuvassa suorakaiteen muotoisia. RESOLUUTIO Resoluutio (erottelukyky)

Pikseli Read More »

Kamera ja sen osat

Kamerasta on tullut osa arkipäiväämme. Niitä on kaikkialla ympärillämme ja ne kulkevat mukanamme. Multimediaa, painotekniikkaa ja viestintää varten kameralla, laitteistolla ja niiden ominaisuuksilla on merkitystä. Kameraa valittaessa on hyvä pohtia kuvien käyttötarkoitusta. Pokkari, älypuhelin, kiinteäobjektiivinen vai järjestelmäkamera, vaiko videokamera? Vai kuvataanko filmille ja kehitetään kuvasuurennokset paperille?  Digijärjestelmäkamera Linkki Wikipediaan: https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rjestelm%C3%A4kamera Järjestelmäkameran osat: Runko Objektiivi Lisälaitteet, mm.

Kamera ja sen osat Read More »

Kuvakoot

Resoluutiolla tarkoitetaan kuvassa olevien pikseleiden määrää. Yksikkönä on ppi (pixels per inch = pikseleitä on tuumalla). Merkitään myös kirjainyhdistelmällä px. Resoluutio suhteutetaan kuvan käyttötarkoitukseen. Tietokoneen näytöltä kuvan resoluutio on 72 ppi. Kuvissa, jotka on tarkoitettu painettavaksi tai tulostettavaksi, tulee käyttää korkeampaa resoluutiota.  Kirjapainossa painettavien painotuotteiden resoluutio on yleisesti 300 ppi. (Varmista painolta tarkat arvot). Oheisessa

Kuvakoot Read More »