Sommittelu

Kuvan sommittelu on kuvaan kuuluvien elementtien ryhmittelyä ja asettelua kuvantekijän haluamaan asentoon. Sommittelu on myös sitä, että kuvaaja ennen kuvan ottamista siirtää kameraa niin, että kuvassa olevat elementit asettuvat kuvaajan mieleiseen asentoon. Sommitteluun voi vaikuttaa kuvan viimeistelyn yhteydessä esim. rajaamalla kuvaa.

Sommittelulla voidaan puhutella katsojaa.

Sommittelun peruselementtejä ovat kuva-alue, pinta, piste ja viiva.

Sommittelun peruselementtejä ja ominaisuuksia

Kuva-alue

Kuva-alue on se tila, johon koko sommitelma rakentuu.

Kuvallisessa ilmaisussa se voi olla valokuva, näyteikkuna, maalauksen kehysten sisään rajautuva alue, tietokoneen näyttöruutu, television ruutu, älypuhelimen kuvaruutu, ikkuna, jokin tila, messuosasto, ym.

Yleensä kuva-alue on suorakaiteen muotoinen, jossa alueen leveyden ja korkeuden keskinäisellä suhteella on tärkeä merkitys. Kolmiulotteisessa sommittelussa merkitystä on myös syvyydellä. Kuva-alueena voi olla myös jokin muu muoto, ympyrä, ovaali, kolmio, suunnikas, ym.

Pinta

Pintoja kuvassa edustavat laajat yhtenäiset alueet. Niitä voi olla kuvassa useita.

Pinnan ja sen reunojen muodot, struktuuri, värit, pinnan vaihtelut sekä sivujen ja reunojen mittasuhteet määräävät pinnan luonteen. 

Piste

Piste on kuvan sommiteluelementti, johon katse kohdistuu.

Piste voi olla kuvasta nouseva yksikkö. Se voi olla myös eri elementtien tai kuvassa olevien viivojen leikkauspiste.

Kuvassa olevat useat pisteet muodostavat ryhmiä. Erikokoisina ne tekevät kuvaan syvyysvaikutelman.

Viiva

Viiva on kahden pisteen kahden kautta piirtyvä graafinen muoto. Viiva voi muodostua myös kahden muodon tai pinnan kohdatessa toisensa. Viiva syntyy myös liikkuvan pisteen muodostamana urana.

Viivoja ovat:

  • Vaakasuora viiva (horisontaalinen viiva)
  • Vertikaalinen viiva (vertikaalinen viiva)
  • Vino viiva (Diagonaalinen viiva)
  • Elävä viiva

Vaakasuoran viiva edustaa pysyvyyttä, tasapainoa ja rauhallisuutta. 

Pystysuora viiva koetaan korkeaksi, dynaamiseksi, nousevaksi ja juhlavaksi.

Vinolla viiva on elävä, nouseva tai laskeva, toimintaa kuvaava. 

Elävä viiva puhuttelee vaihtelevuudellaan.

Viivaan sisältyy tunnelmaa ja liikettä, hidastuvaa tai nopeutuvaa, nousevaa, laskevaa, kiertävää, lähestyvää tai kauas etenevää. Merkitystä on viivan paksuudella, tummuudella, värillä, muodolla, katkonaisuudella, viivan reunan tasaisuudella tai elävyydellä, viivan suunnalla, tiheydellä, sijainnilla sekä viivojen määrällä ja niiden rytmiikalla.

Sommittelun, tasapaino, jännitteet, dynamiikkaa, rytmi ja volyymi

Tasapaino

Sommittelu on tasapainoinen, kun se koetaan vakaaksi.

Tasapaino voi olla staattista ja paikallaan pysyvä tai dynaamista, jännitteitä sisältävää. 

Jännitteet

Dynamiikka

Rytmi

Volyymi

Volyymi on pinnan tai elementin massaa, tilavuutta ja kolmiulotteisuutta. 

jatkuu … Tulossa … lisää