Photoshoppaus

Workspace

Tools panel
Options bar
Documents tabs
Panels
Zoom level
Document window

Photoshopin työkaluvalikoima

Valintatyökaluvalikoima

Valintatyökalut
Valintatyökaluilla voidaan tehdä suorakulmaisia, soikeita, yksirivisiä ja yksisarakkeisia valintoja.

Siirtotyökalu
Siirtotyökalulla voidaan siirtää valintoja, tasoja ja apulinjoja.

Lassotyökalut
Lassovalitsimilla voidaan tehdä vapaamuotoisia, monikulmaisia (suorareunaisia) ja magneettisia (kohteeseen tarttuvia) valintoja.

Pikavalintatyökalu
Pikavalintatyökalulla voidaan ”maalata” valinta käyttämällä säädettävissä olevaa, pyöreää siveltimen kärkeä.

Taikasauvatyökalu
Taikasauvalla voidaan valita samanvärisiä alueita.

Rajaus- ja ositustyökalugalleria
Rajaus
Rajaustyökalulla voidaan rajata kuvia.

Ositus
Ositustyökalulla voidaan luoda osia.

Osan valinta
Osanvalintatyökalulla voidaan valita osia.

Retusointityökalugalleria
Spottikorjaussivellin
Spottikorjaussiveltimellä voidaan poistaa läiskät ja objektit.

Korjaussivellin
Korjaussiveltimellä voidaan korjata kuvan virheitä maalaamalla näytettä tai käyttäen kuviota.

Paikkaustyökalu
Paikkaustyökalulla voidaan korjata kuvasta valitun osan virheitä maalaamalla näytettä tai käyttäen kuviota.

Punasilmäisyystyökalu
Punasilmäisyystyökalu poistaa salamalla otetuista kuvista punaiset heijastumat.

Kloonaava leimasin
Kloonaava leimasin -työkalulla voidaan maalata kuvasta otettu näyte toiseen kuvaan.

Kuvioleimasin
Kuvioleimasintyökalulla voidaan maalata kuvasta otettu näyte kuviona toiseen kuvaan.

Pyyhekumityökalu
Pyyhekumityökalulla voidaan pyyhkiä pikseleitä ja palauttaa kuvaan aikaisemmin tallennetun tilan osia.

Taustan pyyhintä -työkalu
Taustapyyhekumilla voidaan pyyhkiä alueita läpinäkyviksi.

Taikakumityökalu
Taikakumityökalulla voidaan pyyhkiä samanvärisiä alueita läpinäkyviksi yhdellä napsautuksella.

Sumennustyökalu
Sumennustyökalulla voidaan sumentaa kuvan teräviä reunoja.

Terävöintityökalu
Terävöintityökalulla voidaan terävöittää kuvan pehmeitä reunoja.

Hankaustyökalu
Hankaustyökalulla voidaan levittää kuvadataa.

Varjostustyökalu
Varjostustyökalulla voidaan vaalentaa kuvan alueita.

Lisävalotustyökalu
Lisävalotustyökalulla voidaan tummentaa kuvan alueita.

Pesusienityökalu
Pesusienityökalulla voidaan muuttaa alueen värikylläisyyttä.

Maalaustyökalujen valikoima
Sivellintyökalu
Siveltimellä voidaan maalata siveltimenpiirtoja.

Kynä
Kynätyökalulla voidaan maalata teräväreunaisia piirtoja.

Värin korvaustyökalu
Värin korvaustyökalulla voidaan korvata valittu väri uudella värillä.

Sekoitussivellin-työkalu
Sekoitussivellin-työkalu simuloi realistisia maalaustekniikoita, kuten värien sekoitusta kankaalla ja vaihtelevaa maalin kosteutta.

Historiasivellintyökalu
Historiasiveltimellä voidaan maalata kuvan tilan tai tilannekuvan kopio nykyiseen kuvaikkunaan.

Taidehistoriasivellin-työkalu
Taidehistoriasiveltimellä voidaan maalata tyyliteltyjä piirtoja käyttäen lähteenä tietyn historiatilan tai tilannekuvan tietoja.

Liukuvärityökalu
Liukuvärityökaluilla voidaan luoda liukuvia siirtymiä (suora, säteittäinen, kulma, peilattu ja vinoneliö) eri värien välille.

Maalipurkkityökalu
Maalipurkkityökalulla voidaan täyttää samanvärisiä alueita piirtovärillä.

Piirto- ja tekstityökalujen galleria
Reitinvalintatyökalut
Reitinvalintatyökaluilla voidaan tuoda näyttöön muoto- ja osavalintojen kiinnityspisteet, suuntaviivat ja suuntapisteet.

Tekstityökalut
Tekstityökaluilla voidaan kirjoittaa kuvaan tekstiä.

Tekstimaskityökalut
Tekstimaskityökaluilla voidaan luoda tekstinmuotoinen valinta.

Kynätyökalut
Kynätyökaluilla voidaan piirtää pehmeäreunaisia reittejä.

Muototyökalut ja viivatyökalu
Muototyökaluilla ja viivatyökalulla voidaan piirtää muotoja ja viivoja normaaliin tasoon tai muototasoon.

Mukautettu muoto -työkalu
Mukautettu muoto -työkalulla voidaan luoda mukautettuja muotoja valitsemalla niitä mukautettujen muotojen luettelosta.

Navigointi, muistiinpanot ja mittavälinegalleria
Käsityökalu
Käsityökalulla voidaan siirtää kuvaa ikkunassa.

Kierrä näkymää -työkalu
Kierrä näkymää -työkalu kiertää piirtoaluetta hävittämättä tietoja.

Suurennuslasityökalu
Suurennuslasilla voidaan suurentaa ja pienentää kuvaa näytössä.

Muistiinpanotyökalu
Muistiinpanotyökalu luo muistiinpanoja, jotka voidaan liittää kuvaan.

Pipettityökalu
Pipetillä voidaan ottaa värinäytteitä kuvasta.

Värinäyte
Värinäyte näyttää väriarvot enintään neljältä eri alueelta.

Viivaintyökalu
Viivaintyökalulla voidaan mitata etäisyyksiä, sijainteja ja kulmia.

Laskentatyökalu
Laskentatyökalu laskee kuvassa olevien objektien määrän.

3D-työkaluvalikoima
3D-objektin kiertotyökalu
3D-objektin kiertotyökalu kiertää objektia x-akselin ympäri.

3D-objektin kallistustyökalu
3D-objektin kallistustyökalu kiertää objektia sen z-akselin ympäri.

3D-objektin panorointityökalu
3D-objektin panorointityökalu panoroi objektia x- tai y-suuntaan.

3D-objektin siirtotyökalu
3D-objektin siirtotyökalu siirtää objektia lateraalisesti, kun vedetään sivuttaissuunnassa, tai eteen- ja taaksepäin, kun vedetään pystysuunnassa.

3D-objektin skaalaustyökalu
3D-objektin skaalaustyökalu skaalaa objektia suuremmaksi tai pienemmäksi.

Kameran 3D-kiertotyökalu
Kameran 3D-kiertotyökalu siirtää kameraa kohteen ympäri x- tai y-suunnassa.

Kameran 3D-kallistustyökalu
Kameran 3D-kallistustyökalu kiertää kameraa z-akselin ympäri.

Kameran 3D-panorointityökalu
Kameran 3D-panorointityökalu panoroi kameraa x- tai y-suuntaan.

Kameran 3D-kuljetustyökalu
Kameran 3D-kuljetustyökalu siirtää kameraa lateraalisesti, kun vedetään sivuttaissuunnassa, tai eteen- ja taaksepäin, kun vedetään pystysuuntaisesti.

Kameran 3D-zoomaustyökalu
Kameran 3D-zoomaustyökalu lähentää tai loitontaa nähtävää aluetta.