Multimedia

OHJELMISTOJA MULTIMEDIAN SUUNNITTELUUN JA VALMISTUKSEEN
Multimediassa yhdistyvät teksti, kuva, grafiikka, ääni, animaatio ja video. Esitys suoritetaan käyttöliittymän kautta.

Tekstikäsikirjoittamisen ohjelmistoja mm.

• Final Draft
• Scrivener
• Word
• Celtx

Videoeditoinnin ohjelmistoja mm.

• Premiere
• Vegas Pro
• Final Cut Pro

Äänisuunnittelun ja -tuotannon ohjelmistoja mm.

• Audition
• LogicPro

Animaatio-ohjelmistoja mm.

• After Effect
• Adobe Animate

Kuvankäsittelyohjelmistoja mm.

• Photoshop
• Gimp
• Lightroom
• PaintShop Pro

Grafiikkaohjelmistoja mm.

  • Adobe Illustrator
  • Corel Draw

Multimedia jaetaan kahteen luokkaan:

  1. Lineaarinen
  2. Epälineaarinen

Lineaarinen multimedia

Lineaariseen sisältöön käyttäjä ei voi vaikuttaa. Media kulkee aina samalla tavalla käyttäjän toimista riippumatta. (Elokuvat, videoesitykset)

Epälineaarinen multimedia

Epälineaarisessa mediassa (hypermedia) interaktiivisuuden avulla käyttäjä ohjaa median kulkua. Hyperlinkeillä käyttäjä navigoi paikasta toiseen sisällössä (www, pelit, DVD, opetusohjelmat).

Epälineaarinen multimedia on interaktiivinen (vuorovaikutteinen) kuvista, äänistä, tekstistä, animaatioista ja käyttäjän toiminnasta koostuva kokonaisuus. Jakelukanavina toimivat mm. Internet, tietoverkot, CD-ROM/CD-Card/DVD, presentaatiot suoraan tietokoneelta, näyttötauluilta, infokioskeista, projektoreilta, ym.