Ääni

Äänenkäsittelyn termejä

Voimakkuus

 1. Säätäminen, nosto ja häivytys (control, fade in, fade out)
 2. Normalisointi (normalize)
 3. Panorointi (pan)
 4. Amplitudin modulointi (amplitude modulation)
 5. Verhokäyrä (envelope)
 6. Kompressointi eli dynamiikan supistaminen (compress)
 7. Limitointi, tason rajoittaminen (limiter)
 8. Särö (distortion)
 9. Ekspandointi, dynamiikan laajentaminen (expander)
 10. Kohinaportti (noise gate)

Taajuus

 1. Äänenkorkeuden muuttaminen (pitch)
 2. Vibraatto (vibration)
 3. Ekvalisointi eli taajuuskorjaus (equalizer, EQ)
 4. Taajuussuodatus (band filtering)

Aika

 1. Kaiku (delay)
 2. Kuoroefekti (chorus)
 3. Vaiheistus ja flanger-efekti (phaser, flanger)
 4. Kaiunta (reverb)
 5. Nopeutus ja hidastus (time scaling, time stretch)

Aaltomuoto

 1. Uudelleensamplaus (sampler, resampling)
 2. Uudelleenkvantisointi (quantize, requantization)
 3. Perustason korjaus (offset)
 4. Aaltomuodon kääntäminen (Reverse)
 5. Aaltomuodon invertointi (invert, flip)
 6. Aaltomuodon muokkaus (cut, copy, paste, delete, crop, trim, insert silence)
 7. Miksaus (mixing)

Operaatioiden ketjuttaminen

 • Eri toimenpiteiden yhdistäminen ketjuiksi