WordPress-sivujen suunnittelun vaiheet

1. Tarjouspyyntö / brief

Kaikki alkaa tarjouspyynnöllä ja tarjouksen laatimisella.

2. Tavoitteiden määritykset ja konseptointi

Kun asiakas on hyväksynyt, tarjouksen käydään aloituspalaveri, jossa määritellään verkkosivujen tavoitteet, vaatimukset, kohderyhmät sekä kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä verkkosivujen toimivuuden ja sisällön kannalta.

3. Sisältö

Verkkosivujen valmistus jatkuu sisällön valmistamisella ja kokoamisella. Edetään brief-vaiheessa sovitun mukaisesti. Sisällön tuottaja valmistaa materiaalia ja kokoaa sen taittoa varten. Asiakas toimittaa sisältöön tulevaa materiaalia, kuvia, tekstiä, ym. muuta sivuille tarkoitettua sisältöä. Kuvataan ja kirjoitetaan.

4. Rakenteen suunnittelu

Työ jatkuu rakenteen suunnittelulla. Syntyy navigaatiot. Rakennesuunnittelu voidaan toteuttaa myös samanaikaisesti ulkoasun suunnittelun ja sivuston sisältötöiden kanssa.

5. Ulkoasun suunnittelu

Työ jatkuu ulkoasun suunnittelulla. WordPressissä valitaan teema, jota voidaan muokata asiakkaan toiveen mukaiseksi. Ulkoasun suunnittelua voidaan toteuttaa myös samanaikaisesti rakennesuunnittelun ja sisältötöiden kanssa.

6. Tekninen toteutus

Verkkosivutyöt siirtyvät HL-Markin palvelimelle ”laboratorioon”, jossa sivut valmistetaan. Sivut ovat ”miniversio” tulevasta. Sivuilla on layout, muutama sivu sekä toimiva navigaatio. Tässä vaiheessa sivuille asennetaan osa toiminnallisuuksista ja lisäosista. Sivut ovat huoltotilassa, vielä ”piilossa”, eivätkä näy julkisesti.

7. Testisivut

Asiakas pääsee kommentoimaan työn alla olevaa testisivustoa.

Vaihtoehtoisesti ”laboratoriotyöt” voidaan toteuttaa asiakkaan palvelimella.

8. Tekninen toteutus asiakkaan palvelimella

Verkkosivujen valmistus siirtyy asiakkaan palvelimelle, jossa sivut täydentyvät aineistolla, kuvilla, teksteillä, animaatioilla, yms. Tässä vaiheessa sivuille asennetaan tarvittavat toiminnallisuudet ja lisäosat. Myös hakukoneoptimointi suoritetaan tässä vaiheessa. Sivut ovat huoltotilassa, vielä ”piilossa”, eivätkä näy julkisesti. Asiakas pääsee tarkastelemaan sisältöä kirjautumalla alustalle.

9. Julkaisu

Kun palaset ovat kohdallaan ja sivut valmiit, sivusto hyväksytään ja julkaistaan. Valmistus voi edelleen jatkua ja uusia sivuja lisätä julkaisemisen jälkeen.

10. Ylläpito

Asiakas ja sivujen tuottaja sopivat ylläpidosta. On tärkeää, että WordPress-sivuja ylläpidetään ajantaisena julkaisun jälkeen. Sivuista tulee ottaa säännöllisesti varmuuskopiot ja huolehtia, että sivut toimivat moitteettomasti.

On tärkeää huolehtia tietoturvasta ja siitä, että kaikki WordPressin osat ovat viimeisimmässä versioissaan.

On hyvä pitää sisältö ajantasaisena päivittämällä tekstejä ja kuvakerrontaan. Uutisia on hyvä kirjoittaa säännöllisin väliajoin ja tehdä sisältöön vaikka kuvavaihtoja – tehdä sivuista elävät, kohderyhmää puhuttelevat.