Tehdäänkö video?

Tässä artikkelissa kerron videon tekemisestä.

VIDEOTUOTANNON VAIHEET

 1. Esituotanto
 2. Tuotanto
 3. Jälkituotanto

1. ESITUOTANTO

 • Ideointi
 • Käsikirjoittaminen
 • Kuvaussuunnitelma
 • Kohtausluettelo
 • Kuvausjärjestelyt
 • Kuvauspaikkojen valinta, rekvisiitta, kuvauslistat
 • Aikataulutus

2. TUOTANTO

 • Varsinaiset kuvaukset
 • Äänituotanto
 • Musiikkituotanto

3. JÄLKITUOTANTO

 • Kuvatun materiaalin koostaminen
 • Raakaleikkaaminen
 • Editointi
 • Tekstitykset
 • Tehosteiden lisääminen

VIDEON SISÄLTÖ JA RAKENNE

 • Alku – keskikohta – lopetus
 • Kiinnostava aloitus > aiheen käsittely > loppuratkaisu, kohokohta, huippukohta
 • Tarinaan selkeä juoni
 • Muista pelkistää ja tuoda oleellinen esille > tiivistämistä

VIDEO SISÄLTÄÄ ERI ELEMENTTEJÄ

 • Elävää kuvaa
 • Tekstiosuuksia
 • Still-valokuvia
 • Grafiikkaa
 • Taustamusiikkia
 • Spiikkejä
 • Animaatiota

SISÄLLÖNTUOTANNON VAIHEET

SUUNNITTELUVAIHE

 • Aiheen määrittely, aiheen rajaus
 • Videon tavoitteet, koko- ja muotomääritykset
 • Ideointi 
 • Tiedon kerääminen, aiheeseen tutustuminen
 • Lähtökohtien ja tavoitteiden määrittely
 • Synopsis

KÄSIKIRJOITTAMINEN

 • Tiedonkeruu, tietouden täydentäminen
 • Käsikirjoitus, storyboard
 • Kuvauskäsikirjoitus 

MATERIAALIN KERUU JA TUOTTAMINEN

 • Kuvaukset
 • Aineiston kerääminen ja tuottaminen, haastattelut, kuvaukset, äänitykset, tekstit, kuvaukset, stillkuvien kokoaminen

EDITOINTI 

 • Kokonaisuuden koostaminen käsikirjoituksen mukaan
 • Raakaleikkaus (ohjaajan näkemys)
 • Editointi

JULKAISEMINEN

 • Videon julkaiseminen, esittäminen kohdeyleisölle
 • Markkinointi
 • Tallenteet, arkistointi